SMP NU Al Maruf Kudus
Struktur Organisasi
Diposting tanggal: 31 Mei 2010

SUSUNAN PENGURUS

BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA’ARIF NU

SUNAN DJA’FAR SHODIQ

Masa Khidmat 2015 – 2020

 

 

 

Dewan  Pembina                                : 1. KHM. Ulil Albab Arwani

                                                                 2. KH. Maksum AK

                                                                 3. H. Bachro Maksum

Dewan Pengawas                               : 1. Drs.H.Handziq ZU, M.Ag

                                                                  2. Drs. H. Aris Syamsul Ma’arif

 

 Ketua                                                    : Drs.Asyrofi Masyito

Wakil Ketua                                         : H. Fajar Nugroho, S.Pt.

                                                                  H. Achwan Sukandar, SH.

 

Sekretaris                                             : Drs. H. Su’udi, M.Pd.I

Wakil Sekretaris                                  : H. Kisbiyanto,S.Ag. M.Pd.I

 

Bendahara                                           : Ir.H. Isa Anshori

Wakil Bendahara                               : dr.H. Kamal Chayat

 

Seksi – Seksi :

  1. Pendidikan dan Pengajaran          : H. Subarkah,Sh. MHum.

                                                                           Drs. H. Noor Hidayat

  1. Usaha dan Dana                              : H. Noor Hadi, SH

                                                                           H. Sarmanto, SH

  1. Sarana dan Prasarana                     : HM. Subchan

                                                                          Zaenal Musthofa,S.T

  1.   Humas dan Pembangunan           : Drs.H. Noor Badi, MM.

                                                                           dr. H. Farid Noor

 

                                                                           Ditetapkan di : Kudus

                                                                           Pada tanggal   : 31 Agustus 2015.

Ketua                                                                Sekretaris

 

 

Drs.H.Asyrofi Masyitho                               Drs.H. Su’udi, M.Pd.I.